Misteldrossel

Misteldroslen er en stor og lys drossel. Dens overside er grå, undersiden hvid med store, mørke og runde pletter.

I Danmark yngler misteldroslen i hele landet, men mest  i Jylland.

Den findes oftest i nåle- og blandskov – gerne med lysninger og nærtliggende marker, hvor den søger føde, som består af diverse orme, insekter,

snegle og bær.

Misteldroslen er i stigende omfang begyndt at yngle i parker i jyske byer, men den er dog stadig en sjælden havefugl.